Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání najdete zde 
ŠVP ZV ve Word najdete zde
Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Dodatek č. 1 ve Word najdete zde
Dodatek č. 2 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Dodatek č. 2 ve Word najdete zde
Dodatek č. 3 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zde
Dodatek č. 3 ve Word najdete zde
Školní řád základní školy platný od 1. 10. 20 najdete zde
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání platná od 1. 10. 2020 najdete zde
Pravidla pro slovní hodnocení k nahlédnutí zde
Plán práce na školní rok 2020/2021 najdete zde
Plán EVVO na školní rok 2020/2021 najdete zde
Plán výchovného poradenství k nahlédnutí zde
Plán exkurzí na školní rok 2020/2021 najdete zde
Vyhodnocení ankety spokojenosti se ZŠ najdete zde
Plán rozvoje oblasti ICT najdete zde
Plán pro konektivitu ZŠ a MŠ Lípa - příloha plánu rozvoje ICTnajdete zde