Jsme žáci 6. ročníku. "Sesypali" jsme se ze dvou tříd - teď je nás celkem 33, z toho 12 dívek a 21 chlapců, pod vedením třídní učitelky Mgr. Romany Krpálkové.

Naše kmenová učebna se nachází v přízemí hlavní budovy - je prostorná a s interaktivní tabulí. Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.