Jsme žáci 6. ročníku ve složení 7 dívek a 11 chlapců pod vedením třídní učitelky Mgr. Pavlíny Růžičkové.

Naše kmenová učebna se nachází v přízemí hlavní budovy - je prostorná a s interaktivní tabulí.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.