Pythagoriáda – okresní kolo

Ve školním kole Pythagoriády jsme měli 6 úspěšných řešitelů. Okresní kolo se uskutečnilo 8. 12. prezenční i distanční formou, protože šestá třída byla v daný termín v karanténě. Žáci šesté třídy byli připojeni online a měli po celou dobu zapnuté kamery. Žáci mohli dosáhnout maximálně 15 bodů. Úspěšný řešitel v okresním kole byl žák, který měl nejméně 10 bodů. Šimon Poulíček s 12 body obsadil 2. místo a Daniel Novák s 11 body obsadil 6. místo. Oběma klukům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

6. roční

školní kolo

Okresní

kolo

8. ročník

školní kolo

Okresní

 kolo

9. ročník

školní kolo

Okresní

kolo

Zajíček Pavel

21. místo

Jůzl Martin

neúčast

Daniel Novák

6. místo

Poulíček Šimon

Kučírková Eliška

2. místo

11. místo

Kameníková Zdeňka

19. místo

 

 

zapsala Mgr. Romana Krpálková

  Pythagoriáda 2021

Matematickou soutěž Pythagoriáda obvykle psali žáci 5. – 8. tříd na jaře. V letošním školním roce posunul pořadatel soutěž na 2. 11. Druhou změnou byla změna kategorií - ubyla kategorie žáků 5.tříd, naopak nově si zasoutěžili žáci 9.tříd. Žáci mohli dosáhnout maximálně 15bodů. Úspěšným řešitelem a zároveň postupujícím do krajského kola je žák s 10 a více body. Tito žáci jsou v tabulce zvýrazněni tučně.

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

1. Zajíček Pavel

1. Vencovská Martina

1. Jůzl Martin

1. Daniel Novák

2. Poulíček Šimon

    Kučírková Eliška

2. Blažek Petr

2. Kameníková Zdeňka

2. Rosická Silvie

 zapsala Mgr. Romana Krpálková

Logická olympiáda 2021

Na začátku listopadu proběhlo u nás na škole školní kolo Logické olympiády. Účastnili se všichni žáci od páté třídy po devátou. Do soutěže se zapojilo celkem 104 žáků. V hodinách informatiky vyplňovali 30 minutové testy na procvičení logiky. Žáci byli rozděleni do Kategorie A (5. ročník) a Kategorie B (6. – 9. ročník). Výsledky školního kola jsou zapsány v tabulce níže.

 

Kategorie A

Kategorie B

1.      Fikar Dominik

       1.  Kalinová Aneta, 6. třída

2.      Jiráková Adéla

       2.  Vencovská Martina, 7. třída

3.      Adamec Jiří

       3. Novák Daniel, 9. třída

4.      Petr Vojta

       4. Milichovská Petra, 9.třída

5.      Nestrojil Matouš

       5. Miksa Petr, 9. třída

       5. Souček Jakub, 6. třída

Do krajského kola postoupil Dominik Fikar, který úspěšně reprezentoval naši školu v Jihlavě. Skončil na postupovém třetím místě a bude nás reprezentovat na konci listopadu také v celostátním kole Logické olympiády v Praze. Domčovi gratulujeme k excelentnímu krajskému výkonu a přejeme mnoho úspěchů v Praze.

zapsala Mgr. Romana Krpálková

                                                                                                                                 

 

 PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

                           12. října se 40 deváťáků a osmáků zapojilo do soutěže Přírodovědný klokan. Odpovídali na otázky z přírodopisu, zeměpisu, chemie, matematiky a fyziky.

Jméno:

1.      Daniel Novák    

2.      Eliška Maštalířová

3.      Zdeňka Kameníková

4.      Nikola Heřmánková

Petra Milichovská

5.      Lukáš Petr

6.      Nela Pecnová

7.      Karolína Chlubná

Počet bodů:

79

68

65

61

61

59

58

57

Ročník:

9.

9.

8.

9.

9.

8.

8.

8.

Všem žákům děkujeme za snahu a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

zapsala Mgr. Simona Korefová