Jsme žáci 2. ročníku - Cipískové. Je nás celkem 25, 14 chlapců a 11 děvčat. Naší paní třídní učitelkou je Dana Výborná a školní asistentkou Jana Kučerová.

Naše třída se nachází v 1. patře budovy tělocvičny.

Kdo nás učí:   Na všechny předměty máme naši třídní učitelku kromě hudební výchovy - to zpíváme s paní učitelkou Evou Vaňkovou :-).

Odpoledne jsme ve školní družině s paní vychovatelkou Bc. Renatou Brabencovou.