Vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2021 najdete zde
Školní vzdělávací program pro školní družinu najdete zde
Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro školní družinu najdete zde
Stanovená výše úplaty pro školní rok 2021/2022 zde