Jsme žáci 9. ročníku ve složení 10 dívek a 11 chlapců  pod vedením třídní učitelky Mgr. Markéty Pokorné.

Naše učebna se nachází v přízemí hlavní budovy vlevo, za učebnou fyziky.

Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.