Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa,

příspěvková organizace

 Ředitelství školy oznamuje:

 zápis dětí do mateřské školy

 pro školní rok 2021 - 2022  se koná ve dnech 3. května a 4. května 2021

 v době od 800 do 1500 hodin  v budově mateřské školy

Zapsány budou především děti, které k 31. 8. 2021 dovrší věku tří let.

 

 K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte, Váš občanský průkaz a vyplněné dokumenty, které najdete na www.zslipa.cz

 Co nabízíme:

  • děti mají možnost volby - kterou z nabídnutých činnosti chtějí dělat – koutky
  • svačina je dětem nabídnuta již od 7:30 hod.  -  děti svačí dle své potřeby
  • celodenně je zajištěn pitný režim - konvice s čajem
  • přímo v mateřské škole je poskytována logopedická péče
  • doba odpoledního odpočinku na lehátku je upravena podle potřeb dětí – u předškoláků je postupně zkracována
  • rodiče mohou školu kdykoliv navštívit a přímo se zapojit do práce s dětmi
  • děti mají k dispozici také počítače, interaktivní tabuli a výukové programy

Podrobnější informace Vám podáme na tel. č. 739 870 073, www.zslipa.cz nebo se za námi můžete přijít kdykoliv podívat.

 

V Lípě dne 28. 1. 2021

...........................v. r. ...........................

 

Mgr. Věra Lacinová Vítková

ředitelka školy