Jsme žáci  5. A - Vochomůrkové z Pařezové chaloupky ve složení 4 dívek a 12 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Jaroslavy Kandrové.

Naše kmenová učebna se nachází stále stejně - v přízemí hlavní budovy.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.