Jsme žáci 5. ročníku - Večerníčci. Je nás celkem 23, dívek je 13 a chlapců 10. Třídní učitelkou je Mgr. Markéta Pokorná. Ve třídě je s námi i naše milá a nepostradatelná asistentka Bc. Martina Linková.

Naše kmenová učebna se nachází v úplně nové učebně v přízemí přístavby. Ve třídě máme spoustu nových přírodovědných pomůcek a využíváme interaktivní tabuli.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.