Kritéria pro přijetí dětí žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021 – 2022