Jsme žáci 7. ročníku ve složení 8 dívek a 10 chlapců pod vedením třídní učitelky Mgr. Pavlíny Růžičkové.

Naše kmenová učebna se nově nachází v 1. patře hlavní budovy. Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.