Jsme žáci 4. ročníku - Večerníčci. Je nás celkem 25, dívek je 13 a chlapců 12. Třídní učitelka je Mgr. Šárka Bucherová a nepostradatelná asistentka Martina Linková.

Naše kmenová učebna se nachází v 1. patře budovy tělocvičny, je tak akorát pro pytel blech. Odpoledne zde probíhá do 15.30 Klub Lipánek pod vedením Dominiky Šmídové. Ve třídě využíváme interaktivní tabuli.

Kdo nás učí, najdete v našem rozvrhu.