Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2022/2023

Veškeré informace budou průběžně doplňovány na základě aktuálních pokynů MŠMT.

Zapsala Mgr. Božena Kučerová

VOLBA POVOLÁNÍ - informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení

Informace k přihlášce ke studiu

Informace k obsahu a formě přijímacích zkoušek

Informace k přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Informace k zápisovému lístku