Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

- žáci si mohou podat maximálně 2 přihlášky
- podání přihlášek - na obor s talentovou zkouškou - do 30. 11. 2019
                              - na ostatní školy - do 1. 3. 2020

- termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020

2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020

2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020

2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Jednotná přijímací zkouška

l  koná se z českého jazyka a matematiky

l  test z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut

l  uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší výsledek

l  v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě

l  jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena nejpozději do 31. ledna 2020

l  výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů

l  po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů

l  lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává

l  zápisový lístek si vyzvedne zákonný zástupce žáka u výchovného poradce do 15. března 2020

l  nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně, žák si může podat odvolání

l  nevyjde-li odvolání, je možné ve druhém kole podat neomezené množství přihlášek, volná místa budou zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu

 

Zapsala Mgr. Božena Kučerová

VOLBA POVOLÁNÍ - informace k organizaci a průběhu přijímacího řízení

Informace k přihlášce ke studiu naleznete  ZDE

Informace k obsahu a formě přijímacích zkoušek naleznete ZDE

Informace k přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou naleznete ZDE

Informace k zápisovému lístku naleznete ZDE