Jsme žáci  5. B ve složení 5 dívek a 13 chlapců pod vedením třídní učitelky  Mgr. Romany Krpálkové.

Naše kmenová učebna se nově nachází v hlavní budově v prvním patře hned naprosti schodům.

Kdo nás učí, najdete v rozvrhu.