předseda školské rady Ing. Karel Havelka


Členové školské rady pro období 2017 - 2020 za zřizovatele:
Ing. Ondřej Baloun místostarosta obce  
Pavel Edr člen zastupitelstva obce  
Michal Vampola člen zastupitelstva obce  
     
Členové školské rady pro období 2017 - 2020 za pedagogické pracovníky:  
Mgr. Božena Kučerová učitelka II. stupně ZŠ, speciální pedagog  
Mgr. Simona Korefová učitelka II. stupně ZŠ, výchovná poradkyně  
Mgr. Šárka Bucherová učitelka I. stupně ZŠ  
     
Členové školské rady pro období 2017 - 2020 za rodiče:
 
M. Topolovská    
K. Havelka    
L. Davidová    

předseda školské rady ing. Josef Maršík


Členové školské rady pro období 2014 - 2017 za zřizovatele:
Ing. Ondřej Baloun místostarosta obce  
Pavel Edr člen zastupitelstva obce  
Michal Vampola člen zastupitelstva obce  
     
Členové školské rady pro období 2014 - 2017 za pedagogické pracovníky:  
Dana Výborná vedoucí vychovatelka ŠD  
Mgr. Simona Korefová učitelka II. stupně ZŠ, výchovná poradkyně  
Mgr. Marie Vomelová zástupce ředitele ZŠ  
     
Členové školské rady pro období 2014 - 2017 za rodiče:
 
Ing. Josef Maršík    
Ing. Karel Havelka    
Věra kutlvašrová