Nově od letošního roku škola nabízí kroužek mažoretek s cílem nejen se pobavit a naučit se správnému držení těla, ale také připravit se na nádherné soutěže, kterých je v Kraji Vysočina nepočítaně. Doufáme, že naše lipské mažoretky budou doprovázet naše školní akce.

Kroužek pod vedením paní Rosické se bude scházet v tělocvičně od 14:00 do 15:00 a dále dle potřeby (častěji před soutěžemi).