Keramika má na naší škole dloholetou tradici a kolektiv, který se stará o rozvoj žáků, matriál i finální úpravu výrobků, je velmi profesionální.

1. skupina -žáci 1. a 2. ročníku - se pod vedením Mgr. Jaroslavy Kandrové schází 1 x za 14 dní  vždy v pondělí od 13:00 do 14:30.

2. skupina - žáci 3. ročníku a výše - se pod vedením Mgr. Šárky Bucherové schází 1 x za 14 dní vždy v úterý od 14:00 do 15:30.

Kroužek by se neobešel bez technického zajištění a pomoci Dany Výborné.