Pod vedením Mgr. Boženy Kučerové se žáci hravou formou vypořádají s řečovými zádrhely tak, aby limitováni v mluveném i čteném slově.