Čtenářský klub Dany Výborné, má na naší škole již dlouholetou tradici.

Je určen nejen pro děti s vývojovými poruchami čtení, ale také pro ty, které si chtějí vylepšit své čtenářské dovednosti, nebo je čtení příliš nebaví a rády by v něm našly větší zalíbení. K tomu přispívají metody a pestré střídání činností, kterými je naše čtenářská půlhodinka nabitá. Uvítáme, pokud si s dětmi udělají čas také rodiče, pro něž mohou být naše setkávání inspirací při domácím čtení s jejich ratolestmi. Účast rodičů však není podmínkou.

Setkáváme se ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin.