Do klubu Lipánek 2 dochází 9 žáků ze čtvrté třídy a 6 žáků z páté třídy. Klub Lipánek 2 je spojen s klubem Lipánek 1 a pro svoji činnost využívají místnosti čtvrté a šesté třídy.

Klub Lipánek 2 nabízí činnost od 12:30h do 15:30h.

V 15:30 se klub Lipánek 2 spojuje a žáci přechází za doprovodu vychovatelky do I. oddělení družiny.

Děti se mohou pravidelně zúčastňovat zájmových kroužků, které jsou pro ně připraveny od začátku školního roku. I v tomto oddělení se žáci mohou v rámci klubu Lipánek 2 zúčastnit různých výtvarných a jiných soutěží.

S dětmi v klubu Lipánek 2 pracuje pečující osoba Bc. Dominika Šmídová.