Do klubu Lipánek 1 dochází 9 žáků ze čtvrté třídy a 7 žáků z páté třídy. Klub Lipánek 1 je spojen s klubem Lipánek 2 a pro svoji činnost využívají místrnosti čtvrté a šesté třídy.

Klub Lipánek 1 nabízí činnost od 12:15 h do 14:30 h.

V 15:30 se klub Lipánek 1 spojuje a žáci přechází za doprovodu vychovatelky do I. oddělení družiny.

Děti se mohou pravidelně zúčastňovat zájmových kroužků, které jsou pro ně připraveny od začátku školního roku. I v tomto oddělení se žáci mohou v rámci klubu Lipánek 1 zúčastnit různých výtvarných a jiných soutěží.

S dětmi v klubu Lipánek 1 pracuje pečující osoba Martina Krejčová.