Informace k využití tělocvičny ve školním roce 2021/2022

Stavební práce v areálu školy a rekostrukce zázemí pro sportovce v budově tělocvičně byly úspěšně ukončeny. 

Od září 2021 bude opět možnost tělocvičnu si pronajmout v odpoledních a večerních hodinách na základě smlouvy, která je zveřejněna na našich webových stránkách (samozřejmě s ohledem na případná mimořádná hygienická optření v souvislosti s koronavirem).

Přednost budou mít žákovské sportovní kluby a amatérští sportovci, kteří již v minulosti naší tělocvičnu využívali.

Předběžný rozvrh tělocvičny je k nahlédnutí ZDE (červeně označená pole jsou předpokládané obsazení, po jejich potvrzení budou začerněna)

NOVĚ:

Vstup do tělocvičny bude ze strany vnitřního dvora školy dle plánku.

Odpovědné osobě dané skupiny sportovců bude za 100,- Kč zapůjčen čip pro čtečku umístěnou na zdi u vstupu.

Obuv si sportovci budou ponechávat na čistící přímo u vstupu.