Informace k testování žáků od 11. 1. 2022 a dalších změnách účinných

V tomto týdnu probíhá testování v pondělí a ve čtvrtek ráno. Pokud není žák přítomen, otestuje se neprodleně po příchodu do školy.

Izolace v délce 5 dnů je nařízena:

  • žákům s pozitivním PCR testem
  • žákům s příznaky s pozitivním ATG testem provedeným poskytovatelem zdravotnických služeb

 

Karanténa v délce 5 dnů

  • je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu
  • karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1. O případných změnách Vás budeme informovat.

 

Za rizikové kontakty ve školním prostředí jsou považovány osoby

  • které měly s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru v průběhu dvou dnů před objevením příznaků nebo před provedením testu

 

Izolace se ukončí

  • osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ PCR testu
  • osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb PCR test s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku PCR testu
  • u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů po jejich odeznění, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu
  • osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

 

 Nynější testování 2krát týdně se od pondělí 17. 1. 2022 mění na 1krát týdně, tj. pouze každé pondělí ráno.

 Nadále platí, že vám i vašim dětem děkujeme za úžasnou spolupráci při testování.