Výukové bloky se SŠ informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci se Střední školou informatiky a cestovního ruchu v Humpolci.  V pátek 22. října 2021 k nám zavítali tři vyučující a dvě studentky této školy s výukovými bloky zaměřenými na základy stolování a stolničení a základy fotografování, grafiky a polygrafické práce. Tyto dvouhodinové bloky byly určené pro žáky 8. a 9. ročníku.

Ve výukovém bloku „V restauraci“  na ně čekala prostřená tabule. Žáci se naučili skládat ubrousky, dozvěděli se spoustu informací z oblasti společenského chování, zjistili, jaké skleničky se hodí pro různé nápoje a které druhy příborů použijí při jídle určitých pokrmů. Obdivovali také zručnost studentek při vyřezávání jablka a servírování drobného občerstvení, které pro ně studenti SŠ připravili.

V druhém výukovém bloku se žáci seznámili se základními pojmy z oblasti grafiky a fotografování. Dozvěděli se o různých způsobech potisku a gravírování a naučili se, jak postupovat při fotografování a na co se zaměřit, aby vznikla dokonalá fotografie. 

Žákům se práce v obou blocích velmi líbila, aktivně odpovídali na vznesené dotazy a sami se ptali na to, co je zajímalo. Nejvíce žáci ocenili, že si mohli získané informace sami vyzkoušet v praxi.

zapsala Mgr. B. Kučerová


  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7