Karanténa žáků celé 1. třídy do 17. 9. 2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Minsiterstva zdravotnictví ČR (ZDE), kterým je dán postup v případě pozitivního výskytu Covid 19 ve třídě, rozhodla KHS Havlíčkův Brod o karanténě pro žáky 1. ročníku naší školy, a to do 17. 9. 2021.

Níže uvádíme pokyny zaslané KHS:

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Základní škole Lípa, ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka, 582 57 Lípa 66 bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 5. 9. 2021. Lhůta karantény je počítána od data posledního kontaktu Vašeho dítěte s pozitivním, tj. od 3. 9. 2021, případně 1. 9. nebo 2. 9. 2021.

 

Praktickému lékaři pro děti a dorost bude předána informace dle výkazu docházky do ZŠ.

 

 

 

Všeobecná informace:

 

V případě testování RT-PCR testem (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 14 dnů od posledního rizikového kontaktu s pozitivním. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě, že se osoba v karanténě výjimečně nepodaří otestovat do 10. dne od posledního rizikového kontaktu s pozitivním (nejlépe mezi 5. – 7. dnem) a je bez příznaků po celou dobu karantény, stanovuje se délka karantény 14 dnů od posledního rizikového kontaktu s pozitivním. Upozorňujeme, že kapacity odběrových míst pro testování RT-PCR testem jsou dostatečné a postoupení RT-PCR testu je uloženo v bodě III. Mimořádného opatření MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN. Minimální věk pro testování není stanoven – uvažuje se tedy bez ohledu na věk.

 

 

 

ZAVOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE. SDĚLTE MU INFORMACI O TOM, ŽE SE VAŠE DÍTĚ SETKALO S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19.

 

·        V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE JIŽ PROJEVILY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, LÉKAŘ OBJEDNÁ DÍTĚ NA RT-PCR TEST NA NEJBLÍŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN.

 

·        POKUD VAŠE DÍTĚ NEVYKAZUJE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (JE ZDRAVÉ), OBJEDNÁ OŠETRUJÍCÍ LÉKAŘ VAŠE DÍTĚ NA RT-PCR TEST MEZI 5. – 7. DNEM ( POKUD JIŽ NEBYLO UČINĚNO Z TRASOVACÍHO CENTRA) OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, NEJPOZDĚJI DO 10. DNE OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM.

 

·        V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE VÝJIMEČNĚ NESTIHNE PROVÉST RT-PCR TEST DO 10. DNE OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, ZŮSTÁVÁ VAŠE DÍTĚ VE 14-DENNÍ KARANTÉNĚ BEZ PROVEDENÍ RT-PCR TESTU ZA PODMÍNKY, ŽE JE PO CELOU DOBU KARANTÉNY BEZ PŘÍZNAKŮ.

 

·        POKUD TRVÁTE NA TESTOVÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ JE BEZ PŘÍZNAKŮ I V PŘÍPADĚ, KDY SE VYJÍMEČNĚ NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD POSLEDNÍHO RIZIKOVÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, KONZULTUJTE TUTO VARIANTU S PRAKTICKÝM LÉKAŘEM VAŠEHO DÍTĚTE.

 

·        POKUD SE PŘÍZNAKY PROJEVÍ POZDĚJI, VOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE.

 

·        KARANTÉNA A PROVEDENÍ RT-PCR TESTU SE NENAŘIZUJE U DÍTĚTE, KTERÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODĚLALO A ZÁROVEŇ NEUPLYNULO VÍCE NEŽ 180 DNŮ OD JEHO PRVNÍHO RT-PCR TESTU S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM A JE BEZ PŘÍZNAKŮ A U DĚTÍ U KTERÝCH UPLYNULO OD APLIKACE DRUHÉ DÁVKY OČKOVACÍ LÁTKY V PŘÍPADĚ DVOUDÁVKOVÉHO SCHÉMATU NEJMÉNĚ 14 DNÍ, V PŘÍPADĚ JEDNODÁVKOVÉHO SCHÉMATU UPLYNULO 14 DNÍ PO PRVNÍ DÁVCE.   

 

 

 

Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné z důvodu nařízené karantény (řešit s praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ).

 

 

 

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla:

 

·        Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu.

 

·        Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!

 

·        Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.

 

·        Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci.

 

·        Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.

 

·        Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.

 

·        Často větrat.

 

·        Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).

 

·        Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).

 

·        Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.

 

·        Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.

 

·        Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit…

 

·        V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

 

 

 

 

 

Možné příznaky: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad, bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.